Gå til indhold
Forside » Viden om ekstremisme og forebyggelse

Viden om ekstremisme og forebyggelse

Et solidt vidensgrundlag er en forudsætning for, at indsatsen med at forebygge ekstremisme i Danmark har den størst mulige effekt. Under denne sektion kan du få et overblik over den aktuelt bedste viden om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme.

Hvad er ekstremisme og radikalisering?

Der findes forskellige måder at forstå og anvende ordene ”ekstremisme” og ”radikalisering”.

Læs om hvordan de to ord forstås og anvendes af Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme

Hvad ved vi om de ekstremistiske miljøer i Danmark?

De væsentligste former for ekstremisme i Danmark er ekstrem islamisme, højreekstremisme og venstreekstremisme. Du kan læse mere om hver af disse her:

Læs mere om ekstremistiske miljøer i Danmark

Videnskortlægning om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme

Der blev i 2017-18 gennemført en kortlægning af den aktuelt bedste viden om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme. Over 1.700 publikationer er blevet screenet, og 65 af dem er blevet udvalgt og skrevet sammen til et solidt vidensgrundlag, der er med til at skabe et fælles fundament og sprog for den danske indsats.

Læs mere om videnskortlægningen 2017-18 her

Ny viden

Da videnskortlægningen ikke kun giver svar på, hvad vi ved, men også hvad vi ikke ved, udarbejder Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme i samarbejde med forskere på området løbende ny viden, der kan udfylde de huller, der er i det nuværende videnslandskab, og dermed styrke det danske forebyggelsesarbejde. Derudover udarbejder centeret også korte informative artikler om aktuelle fænomener og tendenser.

Det drejer sig således om tre typer publikationer:

  • ”Forskningsartikel”, som er en længere sammenfatning af forskningsbaseret viden om et emne, der udarbejdes af en ekstern forsker. 
  • ”Forskningsresumé”, som er et resumé med de vigtigste pointer fra en ny forskningspublikation. 
  • ”Leksikon” artikel, som ikke er forskningsbaseret, men sætter fokus på et aktuelt emne eller begreb, og som er udarbejdet af centeret på basis af et mindre antal åbne kilder.

Du kan finde publikationerne med ny viden her

Podcast

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme udgiver løbende podcasts i serien Udsyn. Hvert afsnit af Udsyn behandler et aktuelt emne eller ny forskning for derved at gøre lytterne klogere på ekstremisme og forebyggelse.

Du kan høre podcasten her.

Sidst opdateret 10/10 2022