Forside » Ekstremisme » Veje ind og ud af ekstremisme: forklaringsfaktorer

Veje ind og ud af ekstremisme

Hvorfor bevæger nogle sig ind i ekstremisme?

Både erfaring og forskning viser, at alles veje ind i ekstremisme er forskellige og typisk foregår i et komplekst samspil mellem faktorer på samfunds-, gruppe- og individniveau.

Når en person bevæger sig ind i ekstremisme, vil vedkommende ofte både have sine egne motivationer, som hænger sammen med faktorer på individ-, gruppe og samfundsniveau og indgå i nogle processer, som ligeledes kan foregå på individ-, gruppe- og samfundsniveau.

For nogle kan indignation eller vrede over opfattede uretfærdigheder være helt afgørende, men for andre handler det mere om at blive anerkendt og del af en gruppe, om spænding eller om noget helt tredje.
Du kan læse mere om veje ind i ekstremisme her:

Hent Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes videnssyntese fra 2018 (pdf) (nyt vindue)

Hent pixiudgave om ekstremisme af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes videnssyntese fra 2018 (pdf) (nyt vindue)

Da alles veje er forskellige, er det ikke muligt at opstille en liste over indikationer på, at en person er på vej ind i ekstremisme eller en liste over faktorer, der altid vil være til stede eller altid vil føre til samme udfald.
Der vil derfor altid være behov en konkret faglig vurdering af en borgers samlede situation. Du kan læse mere, hvordan en sådan vurdering kan struktureres her:

Læs mere om Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes vurderingsværktøj.

Hvorfor bevæger nogle sig ud af ekstremisme?

Mange forlader af sig selv eller med støtte fra deres omgivelser ekstremistiske miljøer. Nogle af grundene til dette kan være:

  • Tilhørsforholdet til en ekstrem gruppe har for store omkostninger for en selv eller ens familie. Det kan for eksempel være på grund af retsforfølgelse, fjendskab med andre grupper eller stigmatisering i samfundet.
  • Der sker ændringer i ens fokus, for eksempel på grund af ny beskæftigelse, børn eller ægteskab.
  • Ens sociale og psykologiske behov dækkes ikke længere. For eksempel fordi ekstremismen ikke længere er relevant for identitetsdannelsen, eller gruppen ikke længere dækker ens behov for tilhørsforhold og fællesskab.
  • Man opdager svagheder i den ekstreme gruppes organisering eller idégrundlag.
  • Skuffelse over ledere eller gruppemedlemmer, som ikke lever op til ens forventninger.
  • Uoverensstemmelser med ledere eller gruppemedlemmer.
  • Manglende indfrielse af forventninger til gruppens formål.
  • Psykisk udmattelse og udbrændthed.
  • Man mister troen på det legitime i den ekstreme gruppes handlinger, for eksempel fordi man synes, brugen af vold går for vidt eller udvikler afsky ved voldelige metoder.
  • Sociale relationer udenfor det ekstremistiske miljø kan understøtte og lette vejen ud.

Du kan læse mere om veje ud af ekstremisme her:

Hent Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes videnssyntese fra 2018 (pdf) (nyt vindue)

Hent forskningsartikel om EXIT (pdf) (nyt vindue)

Nogle kan dog have brug for hjælp fra professionelle. På disse sider kan du læse mere om mulighederne for at tilbyde hjælp:

Læs mere om den danske indsats for at forebygge ekstremisme.

Se, hvilke tilbud og værktøjer der kan hjælpe med at forebygge ekstremisme.

Sidst opdateret 21/02 2019