Forside » Viden om ekstremisme og forebyggelse

Viden om ekstremisme og forebyggelse

Et solidt vidensgrundlag er en forudsætning for, at indsatsen med at forebygge ekstremisme i Danmark har den størst mulige effekt. Under denne sektion kan du få et overblik over den aktuelt bedste viden om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme.

Hvad er ekstremisme og radikalisering?

Læs mere om  ”ekstremisme” og ”radikalisering”.

Hvad ved vi om de ekstremistiske miljøer i Danmark?

De væsentligste former for ekstremisme i Danmark er ekstrem islamisme, højreekstremisme og venstreekstremisme. Du kan læse mere om hver af disse her:

Læs mere om ekstremistiske miljøer i Danmark.

Videnskortlægning om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har i 2017-18 fået kortlagt den aktuelt bedste viden om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme. Over 1.700 publikationer er blevet screenet, og 65 af dem er blevet udvalgt og skrevet sammen til et solidt vidensgrundlag, der er med til at skabe et fælles fundament og sprog for den danske indsats.

Læs mere om videnskortlægningen 2017-18 her.

Ny viden

Da videnskortlægningen ikke kun giver svar på, hvad vi ved, men også hvad vi ikke ved, udarbejder Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme i samarbejde med forskere på området løbende ny viden, der kan udfylde de huller, der er i det nuværende videnslandskab, og dermed styrke det danske forebyggelsesarbejde. Derudover udarbejder centeret også korte informative artikler om aktuelle fænomener og tendenser.

Det drejer sig således om tre typer publikationer:

  • ”Forskningsartikel”, som er en længere sammenfatning af forskningsbaseret viden om et emne, der udarbejdes af en ekstern forsker. 
  • ”Forskningsresumé”, som er et resumé med de vigtigste pointer fra en ny forskningspublikation. 
  • ”Leksikon” artikel, som ikke er forskningsbaseret, men sætter fokus på et aktuelt emne eller begreb, og som er udarbejdet af centeret på basis af et mindre antal åbne kilder.

Du kan finde publikationerne med ny viden her.

Podcast

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har i marts 2019 lanceret podcasten Udsyn. Hvert afsnit af Udsyn behandler et aktuelt emne eller ny forskning for derved at gøre lytterne klogere på ekstremisme og forebyggelse.

Du kan høre podcasten her.

Sidst opdateret 01/07 2020