Gå til indhold

Videnskortlægning om ekstremisme og forebyggelse

Der blev i 2017-18 udarbejdet en kortlægning af den aktuelt bedste viden om ekstremisme og radikalisering. Mere end 1.700 publikationer er blevet screenet, og 65 af dem er blevet udvalgt og skrevet sammen til et solidt vidensgrundlag i en videnssyntese.

Læs hele videnssyntese 2017-18 her (pdf) (nyt vindue).

Den første del af syntesen sammenfatter den kortlagte viden om ekstremisme og om individets veje ind og ud af ekstremisme, herunder hvordan faktorer på henholdsvis samfunds-, gruppe- og individniveau spiller ind. Den anden del af syntesen sammenfatter den kortlagte viden om forebyggelse af ekstremisme og om konkrete indsatser, der er målrettet borger, borgers omgivelser samt fagprofessionelle. Syntesen beskriver samtidig karakteren, relevansen og styrken af den tilgængelige viden, og det bliver forklaret grundigt, hvordan viden er blevet udvalgt og vurderet.

Videnssyntesen er desuden blevet oversat til engelsk.

Læs den engelske udgave af videnssyntesen her (pdf) (nyt vindue).

Pixiudgaver af videnssyntesen

Hovedkonklusionerne i videnssyntesen er opsummeret i to letlæste pixier.

Læs pixiudgaven af videnssyntesen om ekstremisme på dansk (pdf) (nyt vindue).

Læs pixiudgaven af videnssyntesen om forebyggelse af ekstremisme på dansk (pdf) (nyt vindue).

De to pixier af videnssyntesen er desuden oversat til engelsk.

Læs pixiudgaven af videnssyntesen om ekstremisme på engelsk (pdf) (nyt vindue).

Læs pixiudgaven af videnssyntesen om forebyggelse af ekstremisme på engelsk (pdf) (nyt vindue).

Videnskatalog

Der er også udarbejdet et videnskatalog, der opsummerer hvert af de studier, der indgår i syntesen, samt beskriver videnslandskabet på området – hvad ved vi, og hvad ved vi ikke? Her kan man finde yderligere viden om de emner, som behandles i syntesen.

Læs hele videnskataloget her (pdf) (nyt vindue).

Formålet med videnskortlægningen er at skabe et fælles fundament og et fælles sprog, som styrker den danske indsats for at forebygge ekstremisme.

Sidst opdateret 10/10 2022