Forside » Er du bekymret? » Hvilke tegn skal du være opmærksom på?

Hvilke tegn skal du være opmærksom på?

Det kan være svært at vide, om der er grund til at være bekymret, og da alle veje til ekstremisme er forskellige, kan man ikke isoleret set se på udvalgte tegn, men må vurdere personen ud fra både et risikoperspektiv og et ressourceperspektiv.

Opmærksomhedspunkter

Nedenfor fremgår en række opmærksomhedspunkter, som kan være tegn på ekstremisme. Opmærksomhedspunkterne er ikke en tjekliste, men et hjælperedskab. Samtidig skal de ses i kombination med hinanden.

Det er vigtigt at overveje, hvad man er bekymret for. Har personen for nylig oplevet forhold eller personlig krise, som kan give anledning til en identitetskrise (dødsfald, sygdom i familien, mistet job, droppet ud af uddannelse mv.)? Er dette eksempelvis kombineret med nogle af nedenstående opmærksomhedspunkter, kan der være grund til bekymring.

 Individuelle opmærksomhedspunkter:

 • Udviser voldsparathed, fx ved at være involveret i voldshandlinger eller voldelige sammenstød.
 • Viser interesse for at rejse til udlandet og deltage i konflikter eller træningsaktiviteter, hvor ekstreme grupper er involveret.
 • Opsøger hjemmesider, litteratur eller film med ekstremistiske eller voldslegitimerende budskaber.
 • Truer, chikanerer eller udøver socialt pres overfor andre.
 • Er involveret i begivenheder med hadefulde eller voldslegitimerende budskaber.
 • Udbreder voldslegitimerende budskaber, fx via sociale medier.
 • Viser stor optagethed af en bestemt sag eller person.
 • Udtrykker foragt for og intolerance overfor andres holdninger.
 • Har en prædikende og moraliserende adfærd.
 • Udviser tilknytning til ekstreme budskaber gennem sin påklædning, sit udseende eller brug af totalitære symboler.

Opmærksomhedspunkter om sociale forhold og personens netværk:

 • Færdes i miljøer med let adgang til våben.
 • Har social omgang med personer eller grupper, som har ekstreme holdninger.
 • Isolerer sig og tager afstand fra familie og hidtidige venskaber.
 • Afbryder uddannelse, opsiger job og anden tilknytning til det omgivende samfund.
 • Familien er dysfunktionel.

Derudover kan man i vores vurderingsværktøj læse om en række opmærksomhedspunkter fordelt på følgende områder:

 • Bekymrende overbevisninger og retorik
 • Voldsparathed
 • Kriminalitetshistorik
 • Bekymrende socialisering og netværk
 • Personlighedsfaktorer
 • Psykisk sårbarhed
 • Familie
 • Netværk og fritid
 • Uddannelse og beskæftigelse

Læs mere om vores vurderingsværktøj her.

Sidst opdateret 12/08 2019