Forside » Er du bekymret? » Hvordan bliver der fulgt op på din henvendelse?

Hvordan bliver der fulgt op på din henvendelse?

Hvis du henvender dig, vil kommunen, politiet eller Hotline mod radikalisering gå videre med din henvendelse.

De bekymringshenvendelser om ekstremisme, der indgives til kommuner, politiet eller Hotline mod radikalisering vil i mange tilfælde blive drøftet, vurderet og visiteret til videre opfølgning i Infohuset, som er et forebyggende samarbejde mellem kommuner, politi og andre centrale aktører som psykiatrien og Kriminalforsorgen. Infohusene består dels af Infohus Netværk, som er forankret i hver af landets 12 politikredse med kredsens tilhørende kommuner, og dels af et Infohus Kommune, som er et lokalt samarbejde mellem politi, den enkelte kommune og andre centrale aktører.

Læs mere om infohussamarbejdet her

Afhængigt af bekymringens karakter vil der blive fulgt op på flere forskellige måder. Det kan for eksempel være:

  • En bekymringssamtale med borgeren og eventuelt dennes familie
  • Relations- og forebyggelsesarbejde gennem gadeplansindsats
  • Lovbestemte tilbud og foranstaltninger – for eksempel et mentorforløb, der skal hjælpe borgeren til en mere velfungerende tilværelse
  • At politiet efterforsker, og at der eventuelt rejses tiltale efter straffeloven
  • At sagen vurderes ubegrundet og afsluttes
Sidst opdateret 21/02 2019