Forside » Forebyggelsesindsats » Kortlægninger af forebyggende indsatser

Kortlægninger af forebyggende indsatser

Her kan du læse om kortlægninger af danske og nordiske forebyggelsesindsatser

Kortlægning af samarbejdet på tværs af sektorer

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har kortlagt samarbejdet på tværs af sektorer i landets infohuse. Den viser blandt andet, at forebyggelse af ekstremisme i høj grad er tænkt ind i både SSP-samarbejdet og andre indsatser, der forebygger kriminalitet, og at det sker med respekt for forholdene i den enkelte kommune og politikreds.

Læs mere om Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes kortlægning af samarbejdet på tværs af sektorer i landets infohuse.

Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har sammen med Rambøll kortlagt kommunernes indsats for at forebygge ekstremisme. Den peger på, at den kommunale indsats er integreret i den almindelige driftsindsats, der skal styrke trivsel og sundhed, inklusion i job og uddannelse og forebyggelse af kriminalitet.

Læs mere om Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Rambølls kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats.

Kortlægning af de nordiske landes indsatser

I regi af Nordisk Netværk for Forebyggelse af Ekstremisme har Rambøll udarbejdet en kortlægning af de nordiske landes indsatser til forebyggelse af ekstremisme.

Rapporten har til formål at skabe et sammenligneligt overblik over de nordiske landes forebyggelsesindsatser og synliggøre de udfordringer, der går på tværs i norden.

Rapporten er baseret på en dataindsamling i de nordiske lande og interviews med kerneaktører. Den består af et resume, et kort overblik over de samlede udfordringer i de nordiske lande, et afsnit om organiseringen af og tilgangen til forebyggelsesindsatsen, et afsnit om enkelte indsatser samt en afrunding med fremtidige fokuspunkter.

Hent rapporten Efforts to prevent extremism in the Nordic countries

Kortlægning af 20 sager om unge formodet udrejst til væbnet konflikt

Ankestyrelsen har foretaget en gennemgang af et mindre antal sager om børn og unge, hvor kommunen havde en formodning om, at barnet eller den unge var eller har været engageret i ekstremisme og formodes at være udrejst til en væbnet konflikt i udlandet for eksempel i Syrien eller Somalia.

Sagsgennemgangen har til formål at supplere den eksisterende viden om de børn eller unge, der formodes at være udrejst til en væbnet konflikt i udlandet blandt andet med henblik på at lade denne viden indgå i det radikaliseringsforebyggende arbejde i kommunerne.

Ankestyrelsen har gennemført undersøgelsen for det tidligere Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Læs Ankestyrelsens kortlægning af 20 sager.

Sidst opdateret 03/06 2020