Forside » Forebyggelsesindsats » National handlingsplan 2016

National handlingsplan fra 2016

Her kan du finde den nationale handlingsplan, Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, som den tidligere Venstreregering offentliggjorde 11. oktober 2016.

Handlingsplanen indeholder alt 41 initiativer fordelt på 9 indsatsområder. Planen er blevet fulgt op af en politisk aftale, og en lang række af planens konkrete initiativer er blevet igangsat.

Hent Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. National handlingsplan (nyt vindue)

Hent engelsk version: Preventing and countering extremism and radicalisation. National action plan (nyt vindue)

Overblik over handlingsplanens initiativer

1. Mere koordineret og vidensbaseret forebyggelsesindsats

 • Nationalt center for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
 • Fælles værktøj til vurdering og visitering af sager om radikalisering
 • Kortlægning af indsats og samarbejde i kommuner og info-huse
 • Styrkelse af de regionale info-huse

2. Styrket indsats i politikredse og kommuner

 • Vejledning til politikredsene om sagsbehandling og risikovurdering
 • Exituddannelse for udvalgte medarbejdere i politikredsene
 • Vejledning til kommunerne om foranstaltninger i konkrete sager
 • Vejledning til kommunerne om samarbejde med foreninger
 • Kommunale handlingsplaner for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
 • Øget fokus på særlige risikogrupper
 • Nationalt korps af mentorer og forældrecoaches

3. Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og forebyggelse af online-radikalisering

 • Kortlægning af ekstremisters brug af sociale medier
 • Styrket retsforfølgning af spredning af ekstremistisk materiale
 • Særlig enhed for bortfjernelse og nyt blokeringsfilter
 • National alliance mod online-radikalisering
 • Korps af digitale fornuftsstemmer
 • Mobilisering af unge stemmer i forebyggelse af online-radikalisering
 • Undervisnings- og informationsmaterialer om kritisk tænkning

4. Hård kurs mod fremmedkrigere

 • Stop for offentlige ydelser til fremmedkrigere
 • Beskyttelse af børn og unge mod hjemvendte fremmedkrigere og andre terrordømte

5. Målrettet indsats i kriminelle miljøer

 • Konsekvent indgriben overfor ekstremistiske udtalelser
 • Målrettet og konsekvent indsats mod 'almindelig' kriminalitet i radikaliserede miljøer
 • Styrkede metoder til forebyggelse af cross-over rekruttering

6. Styrket indsats mod radikalisering i fængsler

 • Ny radikaliseringsenhed og styrket IT-platform i Kriminalforsorgen
 • Nye exit-værktøjer og opkvalificering af medarbejdere
 • Undersøgelse af modeller for sektionering i fængsler
 • Deltagelse i exit-program som krav for prøveløsladelse

7. Systematisk indsats i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser

 • Øget fokus på tidlig forebyggelse i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser
 • Nye metoder og opkvalificering af fagprofessionelle
 • Mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser

8. Aktivering og inddragelse af lokalsamfund

 • Forbedret indsats i ghettoområder og udsatte boligområder
 • Styrkede metoder til forebyggelse i boligområder
 • Udvidelse af PET’s outreach-indsats

9. Styrket internationalt arbejde

 • Styrkelse af samtænkningen mellem nationale og internationale indsatser
 • Styrke Danmarks bidrag til den globale koalition til bekæmpelse af ISIL
 • Bygge videre på lovende initiativer i Mellemøsten
 • Styrket international informationsudveksling om fremmedkrigere
 • Fortsætte og videreudvikle projekter på Afrikas Horn
 • Fokus på udviklingspolitikkens relevans for forebyggelsen
 • Opbygning og udbygning af projekter i udsatte lande
Sidst opdateret 02/08 2019