Udbud

Aktuelle udbud

Der er ingen aktuelle udbud.


Tidligere udbud

Kortlægning af viden med relevans for forebyggelse af ekstremisme og udarbejdelse af videnssyntese

Initiativet har til formål at kortlægge eksisterende videnskabelig og praktisk viden om forebyggelse af ekstremisme. Denne kortlægning skal styrke Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes rådgivning. Kortlægningen består i udarbejdelse af et katalog af eksisterende viden om forebyggelse af ekstremisme, en videnssyntese af best practices, et redskab til vurdering af viden og en oversigt over aktuel bedste litteratur.

Ansøgningsfrist: 23. august 2017.

Læs udbuddet (pdf) (nyt vindue)

Lokale hackathons for unge, der ønsker at bidrage til at forebygge radikalisering og had online

Projektet skal involvere unge i at udvikle kommunikative online-løsninger, der skal bidrage til at forebygge og modvirke ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser samt styrke gensidig respekt, inklusion og medborgerskab blandt unge. Der afholdes, i samarbejde med ekstern leverandør en række lokale hackathons rundt om i landet.

Opgaven udbydes indenfor en særlig rammeaftale; her kan udvalgte firmaer, professionshøjskoler m.v. byde ind.

Ansøgningsfrist: 21. juni 2017.

Sidst opdateret 19/09 2018