Gå til indhold

Kurser og øvrige arrangementer

Her kan du få overblik over vores kurser, temadage og øvrige arrangementer. De bliver samlet i vores kursuskatalog, som opdateres løbende.

Kursuskatalog 2. halvår 2022

Hent kursuskatalog for 2. halvår af 2022 her (pdf) (nyt vindue).


Webinarer:
For kommunale fagfolk og ledere, som skal udarbejde et beredskab forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme i kommunerne, tilbyder SIRIs rejsehold en introduktion til, hvad beredskaber kan indeholde, og hvordan SIRI kan hjælpe i arbejdet med at udarbejde beredskaber.

For alle fagpersoner med interesse i online området, tilbyder vi et webinar om tonen i dialogen online, samt giver kendskab til typer af trolling og onlinekonflikter.

For fagpersoner, som arbejder specifikt med forebyggelse af ekstremisme eller mere generelt med børne- og ungdomsmiljøer, uddannelse, mv., hvor viden om og forebyggelse af onlineekstremisme har relevans, tilbyder vi et webinar der giver et aktuelt indblik i online-ekstremismen, herunder de ekstremistiske miljøer, narrativer, grooming, og digitale udviklinger.

For fagpersoner, som arbejder med forebyggelse af ekstremisme eller mere generelt med ungdomsmiljøer m.v., tilbyder vi to webinarer, hvoraf det ene omhandler aktuelle tendenser og strømninger i danske miljøer, inden for højreekstremisme, og det andet omhandler internationale tendenser og strømninger.

Endvidere planlægger vi to webinarer om at holde opmærksomhedsoplæg på skoler og uddannelser. Der vil komme yderligere information om dette, så snart det er muligt.

Vidensoplæg:
For Infohus-deltagere og frontpersonale på skoleområdet, tilbyder vi en dag med vidensoplæg, som dækker vidensfelterne omkring online grooming og det konspiratoriske online landskab som berører børn og unges digitale medieforbug  i dag.

Heldagskursus:
For praktikere, som arbejder med forebyggelse af ekstremisme, tilbyder vi et kursus, der giver inspiration til metoder og redskaber til bekymringssamtaler og relationsarbejde med borgere i risiko for ekstremisme. Find også vores inspirationspakke til mødet med borgere i risiko for ekstremisme her, hvis du vil vide mere.

Kursusforløb:
For boligsociale fagfolk, medarbejdere i skoler og ungdomsuddannelser, væresteder, politi, kommuner, SSP og opsøgende indsatser tilbyder vi et kursusforløb på tre obligatoriske temadage med mellemliggende aktiviteter. Forløbet kombinerer strukturen og tilgangen i vores model til forebyggelse af ekstremisme i udsatte boligområder med viden om nabolagets betydning for rekruttering til ekstremistiske miljøer. Læs om model til forebyggelse af ekstremisme i udsatte boligområder, hvis du vil vide mere.

Uddannelse:
For infohus-tovholdere, som ikke har været på uddannelse endnu, og for tovholdere, som ønsker at få opfrisket redskaberne i værktøjet til brug for vurdering af bekymringer om ekstremisme, tilbyder vi en todages uddannelse om vurderingsværktøjet. Find vurderingsværktøjet her, hvis du vil vide mere.

Hvis du har spørgsmål til kataloget eller forslag til kommende aktiviteter, er du velkommen til at sende os en mail på: 

Sidst opdateret 10/10 2022