Forside » Tilbud og værktøjer » Lån en mentor eller forældrecoach

Lån en mentor eller forældrecoach

I samarbejde med en række kommuner har Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme etableret et landsdækkende korps af mentorer og forældrecoaches, som er særligt uddannet til at arbejde med personer, der er i risiko for ekstremisme, samt deres pårørende. Kommuner, der ikke selv råder over mentorer og forældrecoaches, har mulighed for at låne af de kommuner, der har.

Mentorer og forældrecoaches er trænet i metoden Løsningsfokuseret arbejde med Tilværelseskompetencer. Metoden samler og bygger videre på flere eksisterende metoder og tilgange til socialfagligt relationsarbejde med hovedvægt på Tilværelsespsykologien, Den Løsningsfokuserede Tilgang og værktøjet Balanceret Risikovurdering. Metoden er i princippet en universel metode, der kan anvendes i arbejdet med borgere med mange forskellige former for sociale problemer.

Kommuner, der er en del af korpset, kan få rådgivning og støtte til indsatsen af Realize. Det samme gælder, hvis man som kommune ønsker at låne en medarbejder til mentor- eller forældrecoachindsats.

Kontakt Therese Marie Dyrby senior advisor, Realize, på mail tmd@rlz.dk.

Sidst opdateret 21/02 2019