Rådgivning

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme tilbyder rådgivning til de kommunale aktører i forebyggelsesarbejdet. Centeret tilbyder også rådgivning til blandt andre regioner, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer og foreninger, navnlig hvor disse aktører er en del af kommunens forebyggelsesstrategi.

Centerets strategiske og faglige rådgivning har fokus på nedenstående tematikker:

  • De negative konsekvenser ved borgeres involvering i ekstremistisme
  • Bekymrende forhold og opmærksomhedspunkter man, som forebygger, skal være opmærksom på
  • Formidling af viden om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme
  • Introduktion til metoder, redskaber og tilgange, der kan anvendes i forebyggelsesarbejdet
  • Hjælp til udarbejdelse af en kommunal handlingsplan for at forebygge ekstremisme
  • Organisering og tværfagligt samarbejde i den forebyggende indsats

Kontakt rådgivningen på telefon 72 14 22 14.

Sidst opdateret 02/08 2019