Viden om ekstremisme og forebyggelse

Et solidt vidensgrundlag er en forudsætning for, at indsatsen med at forebygge ekstremisme i Danmark har den størst mulige effekt. Under denne sektion kan du få et samlet overblik over den aktuelt bedste viden om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme.

Videnskortlægning 2017-18

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har i 2017-18 fået kortlagt den aktuelt bedste viden om ekstremisme og forebyggelse af ekstremisme. Over 1.700 publikationer er blevet screenet, og 65 af dem er blevet udvalgt og skrevet sammen til et solidt vidensgrundlag, der er med til at skabe et fælles fundament og sprog for den danske indsats.

Læs mere om videnskortlægningen 2017-18 her.

Ny viden

Da videnskortlægningen ikke kun giver svar på, hvad vi ved, men også hvad vi ikke ved, udarbejder Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme i samarbejde med forskere på området løbende ny viden, der kan udfylde de huller, der er i det nuværende videnslandskab og dermed styrke det danske forebyggelsesarbejde.

Det drejer sig om to typer publikationer:

  1. Forskningsresumé, som er et resumé med de vigtigste pointer fra en ny forskningspublikation.
  2. Forskningsartikel, som er en længere sammenfatning af forskningsbaseret viden om et emne, der udarbejdes af en ekstern forsker.

Fælles for de to typer publikationer er, at de alle afsluttes med et afsnit om, hvordan det er relevant for den danske indsats, og at de bliver reviewet af et medlem af det forskernetværk, som Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme faciliterer.

Du kan finde publikationerne med ny viden her.

Podcast

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har i marts 2019 lanceret podcasten Udsyn. I hvert afsnit af Udsyn tager vi fat på enten et aktuelt emne, ny forskning eller noget tredje. Én ting er dog sikkert: Alle afsnit handler om at gøre lytterne klogere på ekstremisme og på, hvordan man forebygger den.

Du kan høre podcasten her.

Sidst opdateret 19/03 2019