Forside » Er du bekymret? » Hvor kan du henvende dig?

Hvor kan du henvende dig?

Hvis du er bekymret for en persons trivsel og udvikling, eller hvis du er bekymret for ulovlige handlinger, kan du henvende dig til kommunen, politiet eller Hotline mod radikalisering.

Bekymret for trivsel og udvikling? Kontakt din kommune

Som udgangspunkt har alle ifølge loven pligt til at fortælle kommunen, hvis man har mistanke om, at et barn eller en ung lever under bekymrende forhold. Hvis et barn eller en ung er på vej ind i ekstremisme – eller planlægger at udrejse til en konfliktzone – er barnet/den unges trivsel og udvikling som udgangspunkt i fare. I dette tilfælde skal du derfor kontakte socialforvaltningen i din kommune per telefon eller mail. Hvis du kender en lokal SSP-medarbejder, kan du også henvende dig til ham/hende.

For offentligt ansatte gælder en udvidet underretningspligt, hvis de i forbindelse med deres arbejde får kendskab til eller har grund til at antage, at et barn eller en ungs trivsel og positive udvikling er i fare.

Bekymringer for voksne over 18 år kan også indgives til kommunen.

Både børn og voksne kan henvende sig til deres kommune og få råd og vejledning, hvis de vil have hjælp til at komme ud af ekstremisme.

Kontakt din kommune

Bekymret for ulovlige handlinger? Kontakt politiet

Hvis du har mistanke om, at der er sket eller vil ske ulovlige handlinger med baggrund i ekstremisme, bør du melde det til politiet i dit område.

Kontakt politiet på telefon 114 eller foretag en anmeldelse på politi.dk

Er du i tvivl eller har brug for et godt råd? Kontakt Hotline mod radikalisering

Den landsdækkende Hotline mod radikalisering er en samlet indgang for alle – pårørende, professionelle og andre – som har konkrete bekymringer, der knytter sig til ekstremisme, og udrejse til konfliktzoner.

Er du ven eller pårørende til en person, du er bekymret for? Er du skolelærer eller klubpædagog og bekymret for en af de unge, du arbejder med? Er du selv i risiko? Så kan du få råd og vejledning.

Hvis du ønsker det, kan du henvende dig anonymt, ligesom du kan vælge ikke at give nærmere informationer om den eller de personer, du er bekymret for. Hotline mod radikalisering vil så kunne oplyse dig om, hvad du kan gøre herfra.

Kontakt Hotline mod radikalisering i tidsrummet kl. 8-22 på telefon 41 74 90 90.

Besøg Hotline mod radikaliserings hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 21/02 2019