Internationalt samarbejde

Ekstremisme er en fælles international udfordring, og Danmark har derfor i en årrække deltaget i det internationale arbejde med at forebygge netop ekstremisme.

Indsatsen omfatter navnlig videndeling om forskning og metodeudvikling og samarbejde om udvikling og afprøvning af forebyggelsesindsatser.

Internationalt er der stor efterspørgsel på viden om den danske tilgang til forebyggelse. Det drejer sig især om den socialfaglige og ungdomspædagogiske tilgang, samarbejderne mellem myndighederne i SSP, PSP og KSP samt erfaringerne fra større byer som Aarhus og København.

Radicalisation Awareness Network (RAN) er etableret af den Europæiske Union og er et forum for videns- og erfaringsudveksling blandt praktikere, der arbejder med forebyggelse af ekstremisme. Netværket omfatter blandt andet en række stående arbejdsgrupper, hvor politi, fængselsmyndigheder, lærere, socialarbejdere, sundhedspersonale, civilsamfundsaktører, forskere og andre deltager.

Læs mere om Radicalisation Awareness Network (nyt vindue)

Andre eksempler på internationale samarbejdsfora er:

  • Nordisk Netværk til Forebyggelse af Ekstremisme
  • Policy Planners Network
  • Global Counterterrorism Network
  • Nordic Safe City Network

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme samarbejder med det norske center for ekstremismeforskning, C-Rex, om et post.doc-projekt om højreekstremisme.

Sidst opdateret 21/02 2019