Forside » Nyheder » Behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Styrelsen for International Rekruttering og Integration indsamler og behandler dine personoplysninger med det formål at kunne udsende nyheder og/eller nyhedsbreve fra vores hjemmeside, stopekstremisme.dk.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Styrelsen for International Rekruttering og Integration indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Den e-mailadresse, du har indtastet
  • Oplysninger om, hvilket abonnement, du er tilmeldt
  • Dato og tidspunkt for din tilmelding

De indsamlede oplysninger anvendes til, at Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Styrelsen for International Rekruttering og Integration – for at kunne videreudvikle og forbedre vores nyheder og nyhedsbreve – fører statistik over brugen, fx hvor mange procent, som åbner nyhedsmailen eller klikker på et link i nyhedsmailen.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Styrelsen for International Rekruttering og Integration videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører personoplysninger til ministeriets databehandlere. Vi anvender tjenesten Mailchimp til udsendelse af nyheder/nyhedsbrev, og dine oplysninger behandles i den forbindelse i USA. Virksomheden har tilsluttet sig tilsluttet sig EU-U.S. Privacy Shield-ordningen.

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyheder eller nyhedsbreve giver du samtykke til, at Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Styrelsen for International Rekruttering og Integration indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder og/eller nyhedsbreve til dig som abonnent.

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra centeret. Hvis du afmelder dit abonnement, vil dine data blive slettet.

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du ret til at:

  • få indsigt i voress behandling af dine oplysninger
  • gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
  • få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende
  • modtage dine personoplysninger
  • få overført dine personoplysninger fra os til en anden dataansvarlig

Du kan læse mere om dine rettigheder hos Datatilsynet.

Gå til Datatilsynets hjemmeside (nyt vindue)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte den dataansvarlige, dvs. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Styrelsen for International Rekruttering og Integration:

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Njalsgade 72A
2300 København S

Udlændinge- og Integrationsministeriets databeskyttelsesrådgiver

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. Ministeriet har udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, der bl.a. har til opgave at rådgive om persondatareglerne og overvåge ministeriets efterlevelse af reglerne.

Udlændinge- og Integrationsministeriets databeskyttelsesrådgiver er Klaus Wind.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på dpo@uim.dk eller:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Læs mere om reglerne for behandling af personoplysninger på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs mere om reglerne for behandling af personoplysninger hos EUR-Lex (nyt vindue)

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over ministeriets behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Klager kan sendes til eller:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.

Sidst opdateret 08/06 2018
Abonnér på nyt fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Hvis du abonnerer på nyheder fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyheder giver du samtykke til, at Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Styrelsen for International Rekruttering og Integration indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent