Gå til indhold
Forside » Publikationer » Desk research: Kortlægning af viden om forebyggelse af ekstremisme online blandt børn og unge

Desk research: Kortlægning af viden om forebyggelse af ekstremisme online blandt børn og unge

Formålet med denne desk research, som er en del af kortlægningsopgaven, er at afdække og identificere eksisterende viden om ekstremisme online med fokus på forebyggelse for at få et bredt overblik over, hvad der tidligere er blevet arbejdet med nationalt og internationalt, samt hvordan væsentlige fænomener er defineret og forstået.

Den opnåede viden skal anvendes til at udvikle uddannelsesforløbet for kommunale fagprofessionelle, som arbejder med børn og unge. Uddannelse skal bidrage til at give viden og redskaber til at arbejde forebyggende med ekstremisme online, herunder udvikle metoder til at indgå i dialog med de unge, så de får redskaber til at forholde sig kritisk til det, de møder på nettet, og selv kan involveres i aktiviteter, der forebygger ekstremisme online.

Formålet er således at samle viden om og beskrive videnslandskabet på området på en måde, hvor den tilgængelige viden kan bringes i spil i centerets forebyggende arbejde, navnlig i forhold til rådgivningen til de kommunale aktører, der arbejder for at forebygge ekstremisme online. Ligeledes kan desk researchen pege på, hvor der mangler solid viden. Dette kan bidrage til at belyse, hvor fremtidig forskning og indsatser bør sætte ind, således at den danske indsats rettet mod ekstremisme online og veje ind i ekstremismen fortsat kan styrkes i centerets arbejde.


Hent publikationen

Sidst opdateret 21/09 2020

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2020
Forfatter
Kit Stender Petersen & Rikke Louise Alberg Peters
Copyright
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Udgiver
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme