Gå til indhold
Forside » Publikationer » Nye fænomener inden for ekstremisme online

Nye fænomener inden for ekstremisme online

Denne pixiudgave giver en introduktion til fænomener, som har været gennemgående i den udvalgte og inddragne litteratur i desk researchen.

Der er udarbejdet to tilsvarende pixiudgaver, hvor den ene har fokus på viden om forebyggelse af ekstremisme online på samfunds-, gruppe-, individ og uddannelsesniveau, og den anden har fokus på nye tendenser relateret
til ekstremisme online.

Den fulde desk research, som pixien bygger på, er udarbejdet af Professionshøjskolen Absalon og UCL Erhvervsakademi på opdrag fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Ud fra et dansk forebyggelsesperspektiv er der foretaget en række valg i forhold til fokus og afgrænsning af desk researchen. Der er derfor ikke tale om, at viden om forebyggelse af ekstremisme online blandt børn og unge er fuldt afdækket. I stedet er desk researchen et udtryk for den viden, der er mest relevant at afsøge set ud fra et dansk forebyggelsesperspektiv.

Selve desk researchen har fulgt almen praksis for systematiske litteraturstudier, hvilket betyder, at litteratursøgningen er foretaget indenfor et afgrænset område i relation til både emne, tid og sted.

I alt er 611 publikationer gennemgået i den brede screening. Heraf er 39 publikationer udvalgt som basis for at udarbejde rapporten, og yderligere 13 dokumenter er udvalgt i forhold til kapitlet om IT-tilgange til forebyggelse.


Hent publikationen

Sidst opdateret 29/10 2020

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2020
Forfatter
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Medforfattere
Professionshøjskolen Absalon og UCL Erhvervsakademi
Copyright
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Udgiver
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme