Gå til indhold

Opmærksomhedsindsats

På denne side kan du læse om opmærksomhedsindsats i skoler og uddannelser om bekymringstegn, forebyggende handlemuligheder og kriseberedskab ved udfordringer med baggrund i ekstremisme og radikalisering.

Skoler og uddannelser tilbydes gratis oplæg om handlemuligheder ved udfordringer med radikalisering og ekstremisme.

Grundskoler og ungdomsuddannelser har nu mulighed for at modtage oplæg, der styrker viden hos ledelse og personale om, hvordan de kan arbejde for trygge læringsmiljøer, hvordan de kan identificere bekymrende adfærd, og hvor de kan henvende sig for at få hjælp til at håndtere udfordringer med baggrund i ekstremisme.

Sådan indgås aftaler om opmærksomhedsoplæg på skoler og uddannelser

Forebyggelsesmedarbejdere vil mange steder række ud til skoler og uddannelser i deres lokalområde for at indgå aftale om at afholde et opmærksomhedsoplæg. Den enkelte skole eller uddannelse kan også selv forhøre sig om muligheden for at modtage et opmærksomhedsoplæg. Det kan de gøre hos deres lokale SSP-konsulent, infohus eller forebyggelsesenhed. Endvidere kan man kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på STUK.CUK@stukuvm.dk   

Initiativtagerne bag opmærksomhedsindsatsen

Sammen med Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Rigspolitiet var Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (nu Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme) i sommeren 2021 i dialog med undervisningssektorens interessentforeninger om de udfordringer, som ekstremisme stiller skoler og uddannelser overfor. På den baggrund har de, sammen med SSP Samrådets 18+ Fagudvalg, igangsat en indsats, der skal understøtte lærere og elevers trivsel og tryghed ved at informere om handlemuligheder og beredskabsanvisninger ved udfordringer med ekstremisme.

Her kan du læse mere om de udfordringer i undervisningssektoren, som er baggrunden for indsatsen.

Her kan skoler og uddannelser finde vejledninger, materialer og henvendelsesmuligheder, som de kan benytte i arbejdet med forebyggelse og sikkerhedsberedskab.

Træning i viden og værktøjer til at holde opmærksomhedsoplæg lokalt på skoler og uddannelser

Som led i indsatsen tilbyder Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet viden og værktøjer til forebyggelsesmedarbejdere fra hele landet, for at de, lokalt på de enkelte skoler og uddannelser, kan holde lokale opmærksomhedsoplæg om bekymringstegn, forebyggende handlemuligheder og kriseberedskab ved udfordringer med baggrund i ekstremisme. Vi har holdt tre workshops i foråret, og i efteråret er der udbudt to webinarer til afholdelse 1. og 24. november 2022.

Her kan du finde grundmaterialet til at holde opmærksomhedsoplæg.

Her kan du finde speed drawing filmen Ekstremisme og Forebyggelse der også indgår i materialet.

Her kan du som forebygggelsesmedarbejder finde en kort vejledning i afholdelse af opmærksomhedsoplæg i skoler og uddannelser.


Sidst opdateret 09/11 2022