Gå til indhold
Forside » Tilbud og værktøjer » Samarbejdsmodel for infohuse og vejledning om udveksling af personoplysninger

Samarbejdsmodel for infohuse og vejledning om udveksling af personoplysninger

Her kan du læse om samarbejdsmodellen for de lokale infohuse, der arbejder for at forebygge ekstremisme. Du kan også finde Justitsministeriets vejledning om udveksling af personoplysninger som led i denne indsats.

Med de såkaldte infohuse har kommuner og politikredse – sammen med en række andre myndigheder – opbygget et stærkt fagligt samarbejde om forebyggelse af ekstremisme.  Infohusenes opgave er blandt andet at sikre, at borgere i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv, bliver identificeret i tide, så der kan iværksættes forebyggende indsatser eller foranstaltninger. Du kan finde en uddybende introduktion til infohusene her.

PET, Rigspolitiet og Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme (tidligere Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme) har i fællesskab udarbejdet Samarbejdsmodel for infohuse, der beskriver rammerne for infohusenes arbejde, organisering samt rolle- og ansvarsfordeling. Dokumentet omfatter også en række sagsgangsbeskrivelser til brug for kriminalforsorgen, psykiatrien, asylcentre og sikrede døgninstitutioner, der beskriver hvordan bekymringer for personers mulige involvering i ekstremisme skal håndteres i et samarbejde mellem forskellige myndigheder og aktører. Hent Samarbejdsmodel for infohuse her (pdf) (nyt vindue).

For at understøtte indsatsen har Justitsministeriet udarbejdet dokumentet Vejledning om udveksling af personoplysninger som led i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme- med særligt fokus på infohusene. Vejledningen beskriver det juridiske grundlag for at dele personoplysninger i det kriminalitetsforebyggende samarbejde på tværs af myndigheder i infohusene. Find vejledningen her (pdf) (nyt vindue).

Sidst opdateret 10/10 2022