Gå til indhold

Forebyggelse af ekstremisme online

Her kan du finde tilbud og værktøjer til at forebygge ekstremisme online.

Ekstremistisk propaganda og rekruttering til ekstremisme foregår høj grad online. Tekster, symboler, billeder, film og musik med hadefulde, fordrejede og voldelige budskaber spredes både via krypterede tjenester og åbne sociale medier; en udvikling som algoritmer og ”internet-trolde” medvirker til at accelerere. Samtidig sker der også en ”gamificering” af ekstremisme, hvor unge bliver forsøgt påvirket via spillefællesskaber, og hvor man udfordrer hinanden i ”kills” og ” body count”. Den teknologiske udvikling medfører konstant nye fænomener, for eksempel kunstig intelligens og ”deep fake”-teknologi, som udfordrer det forebyggende arbejde.

Her finder du derfor en række tilbud og værktøjer, som du kan anvende i den forebyggende indsats og arbejdet med digital dannelse.

Omtanke Online

Omtanke Online er et gratis undervisningsmateriale, der består af fire håndbøger målrettet henholdsvis grundskolens overbygning, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og fritidstilbud. Formålet med materialet er at give de unge indsigt i internettets virkemåder og at understøtte dialogen om, hvordan man bør færdes online med omtanke. Gennem fagtekster, begrebsafklaring, opgaveløsning og introduktion til redskaber arbejdes der målrettet med de unges digitale dannelse og kritiske tænkning. Det sker ved at sætte fokus på emner som propagandateknikker, konspirationsteorier, utopiske forestillinger, fake news og den dobbelte rolle som producent og modtager på sociale medier. Omtanke online er udviklet af University College Syd for det tidligere Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

I en undervisningssituation kan man enten anvende materialet i sin digitale form eller printe bestemte fagtekster, opgaver, redskaber fra den relevante håndbog.

Vi sender også gerne fysiske håndbøger ud til undervisere. Skriv en e-mail til med oplysning om, hvilken bog det drejer sig om, hvor mange eksemplarer samt modtageradresse.

Hvis du ønsker en introduktion til materialet eller har du spørgsmål til det, er du velkommen til at kontakte .

Pjece - Når unge deler problematisk indhold på sociale medier

I de senere år har der været en del bekymring blandt fagprofessionelle om, at unge deler propaganda, voldsvideoer og digitale sexkrænkelser. Derfor har centeret udarbejdet en pjece til fagprofessionelle, som til dagligt arbejder med børn og unge i skoler, klubber, institutioner, foreninger og boligområder. Pjecen beskriver, hvad du skal være opmærksom på, når unge deler problematisk indhold på sociale medier, og den forklarer, hvad du kan og bør gøre, hvis der opstår problemer eller konflikter.

Du kan hente pjecen "Når unge deler problematisk indhold på sociale medier" her (pdf) (nyt vindue).

Nettets Vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online

Magasinet ”Nettets Vildveje – om løgn manipulation og propaganda online” henvender sig til forældre og professionelle med kontakt til unge, for eksempel lærere og pædagoger. Magasinet har til formål at skærpe læsernes kritiske stillingtagen til det, de selv og de unge møder på nettet. Grundtanken er, at digitalt dannede voksne har bedre forudsætninger for at hjælpe og vejlede de unge i deres online liv. I publikationen kan man fordybe sig i film, podcasts og tekst, der blandt andet belyser propaganda, grooming, radikaliseringsprocesser, hadytringer, ytringsfrihed, nettrolde, fake news, misinformation, algoritmer, ”ekkokamre” og digitale fodspor. Magasinet er udviklet i et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Politiets Efterretningstjeneste og det tidligere Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Det blev lanceret 29. august 2018.

Se magasinet Nettets Vildveje på Medierådets hjemmeside her (nyt vindue).

Uddannelse om børn on unges online-liv og forebyggelse af ekstremisme online

Er du SSP-konsulent, lærer, pædagog, klubmedarbejder, boligsocial medarbejder el.lign., og vil du vide mere om børn og unges onlineunivers, så kom med på denne uddannelse, der giver indsigt i, hvad der er på spil i børn og unges digitale liv - hvordan de bruger sociale platforme og hvordan de kan opleve fænomener som grooming, konspirationsteorier og rekruttering. Uddannelsen klæder dig på til at tale med børn og unge om deres onlineunivers og giver dig redskaber til at forebygge ekstremisme online. 

Vi regner med at tilbyde denne uddannelse igen i 2023. Hvis du og eventuelt flere kolleger er interesseret i uddannelsen, kan du sende en mail til , så kan vi drøfte mulighederne. 

Få et samlet overblik over kurser og konferencer om forebyggelse af ekstremisme her

Sidst opdateret 10/10 2022