Forebyggelse af ekstremisme online

Her kan du finde tilbud og værktøjer til at forebygge ekstremisme online.

Ekstremistisk propaganda og rekruttering til ekstremisme foregår høj grad online. Tekster, symboler, billeder, film og musik med hadefulde, fordrejede og voldelige budskaber spredes både via krypterede tjenester og åbne sociale medier; en udvikling som algoritmer og ”internet-trolde” medvirker til at accelerere. Samtidig sker der også en ”gamificering” af ekstremisme, hvor unge bliver forsøgt påvirket via spillefællesskaber, og hvor man udfordrer hinanden i ”kills” og ” body count”. Den teknologiske udvikling medfører konstant nye fænomener, for eksempel kunstig intelligens og ”deep fake”-teknologi, som udfordrer det forebyggende arbejde.

Her finder du derfor en række tilbud og værktøjer, som du kan anvende i den forebyggende indsats og arbejdet med digital dannelse.

Uddannelse om forebyggelse af ekstremisme online blandt unge

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme tilbyder kommunale fagprofessionelle med kontakt til børn og unge en uddannelse om forebyggelse af ekstremisme online. Uddannelsen giver indsigt i, hvad der er på spil i børn og unges digitale liv, for eksempel at de kan komme i berøring med fænomener som fake news, propaganda og politisk grooming. Du lærer også om en række tilgange og metoder til at forebygge ekstremisme online og får her mulighed for at udvikle metoder, der passer til netop dit arbejde, og de udfordringer du møder. Uddannelsen forløber over fem dage og er udviklet i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, UC Lillebælt og Red Barnet.

Du kan tilmelde dig uddannelsen her (nyt vindue)

Få et samlet overblik over kurser og konferencer om forebyggelse af ekstremisme her

Pjece - Når unge deler problematisk indhold på sociale medier

I de senere år har Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme oplevet en bekymring blandt fagprofessionelle om, at unge deler propaganda, voldsvideoer og digitale sexkrænkelser. Derfor har centeret udarbejdet en pjece til fagprofessionelle, som til dagligt arbejder med børn og unge i skoler, klubber, institutioner, foreninger og boligområder. Pjecen beskriver, hvad du skal være opmærksom på, når unge deler problematisk indhold på sociale medier, og den forklarer, hvad du kan og bør gøre, hvis der opstår problemer eller konflikter.

Du kan hente pjecen "Når unge deler problematisk indhold på sociale medier" her (pdf) (nyt vindue).

Nettets Vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online

Magasinet ”Nettets Vildveje – om løgn manipulation og propaganda online” henvender sig til forældre og professionelle med kontakt til unge, for eksempel lærere og pædagoger. Magasinet har til formål at skærpe læsernes kritiske stillingtagen til det, de selv og de unge møder på nettet. Grundtanken er, at digitalt dannede voksne har bedre forudsætninger for at hjælpe og vejlede de unge i deres online liv. I publikationen kan man fordybe sig i film, podcasts og tekst, der blandt andet belyser propaganda, grooming, radikaliseringsprocesser, hadytringer, ytringsfrihed, nettrolde, fake news, misinformation, algoritmer, ”ekkokamre” og digitale fodspor. Magasinet er udviklet i et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Politiets Efterretningstjeneste og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og blev lanceret 29. august 2018.

Se magasinet Nettets Vildveje på Medierådets hjemmeside her (nyt vindue).

Omtanke Online

Omtanke Online er et onlinebaseret undervisningsmateriale til elever på grundskolens overbygning og i ungdomsuddannelserne samt unge i fritidsklubber. Formålet med materialet er at give de unge indsigt i nettets virkemåder og at understøtte dialogen om, hvordan man bør færdes online. Gennem fagtekster, begrebsafklaring, opgaveløsning og introduktion til redskaber arbejdes der målrettet med de unges digitale dannelse og kritiske tænkning. Det sker ved at sætte fokus på emner som propagandateknikker, konspirationsteorier, utopiske forestillinger, fake news, den dobbelte rolle som producent og modtager på sociale medier samt selfie-kultur og selviscenesættelse.

Se undervisningsmaterialet Omtanke Online her (nyt vindue).

Sidst opdateret 02/06 2020