Ung-til-ung-dialogskabere

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har samarbejdet med fire kommuner om etableringen af et team af ung-til-ung dialogskabere, som skal fremme unges medborger­skab, udvikle deres kritiske refleksion og lære dem om demokratisk deltagelse.

De unge teams af dialogskabere er forankret i Aalborg Kommune, Gladsaxe Kommune, Holbæk Kommune og Københavns Kommune og får primært invitationer fra skoler, uddannelsesinstitutioner, klubber, boligsociale helhedsplaner og foreninger.

Dialogforløb handler typisk om emner som fordomme, fællesskaber, identitet, sociale medier, demokrati, medborgerskab, kønsroller, personlige fortællinger, den gode tone og dialog.

Målet er, at unge gennem dialog­forløb udvikler evner til at indgå i en god dialog og debat, reflektere over egne holdninger og værdier og udvise respekt og tolerance over for andres synspunkter og verdenssyn.

Dialogmanual, værktøjskasse og skabelon til drejebog

Et dialogforløb består af tre besøg med hver deres overordnede tema; Medborgerskab og demokrati, fordomme og forforståelser samt fællesskaber. Forløbene bliver planlagt i samarbejde med rekvirenten, som kan være en lærer, pædagog, træner eller voksen omkring de unge.

Der er udviklet en dialogmanual og værktøjskasse, som giver dialogskaberne et trygt grundlag for at planlægge, facilitere og gennemføre besøgene.

Dialogmanualen beskriver de tre nævnte temaer, forventninger til dialogskaberens rolle, ansvar og kompetencer samt giver gode råd til tilrettelæggelse af besøgene.

Værktøjskassen indeholder en række øvelser og oplæg samt et evalueringsskema.

Hent dialogmanualen her (pdf) (nyt vindue).

Hent værktøjskassen her (pdf) (nyt vindue).

Der er desuden blevet udviklet en skabelon til en drejebog til hvert tema i dialogmanualen. Den gør det muligt for koordinator og dialogskaber tilpasser det enkelte dialogbesøg efter behov.

Hent skabelonen til drejebogen her (word) (download).

Hvis du vil vide mere om denne indsats eller vil have rådgivning til etablering af jeres eget ung-til-ung team af dialogskabere kan I kontakte Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme på +45 72 14 22 14 eller ekstremisme@siri.dk 

Sidst opdateret 19/03 2019