Tilbud og værktøjer

Tilbud og værktøjer

Her kan du finde information om rådgivning, kurser, lovgivning og en række konkrete værktøjer, der kan bruges i det forebyggende arbejde.

Rådgivning

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme tilbyder specialiseret rådgivning til kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet m.fl.

Kurser og øvrige arrangementer

Her kan du få overblik over vores kurser, der strækker sig over en halvårig periode. Der er dog enkelte kurser, der først finder sted på den anden side af perioden. Kurserne, temadagen og øvrige arrangementer bliver samlet i vores kursuskatalog, som du også kan hente på siden her.

Lovgivning

Her kan du få overblik over den mest relevante lovgivning i relation til forebyggelsen af ekstremisme. Der vil løbende blive tilføjet relevant lovgivning til siden.

Samarbejdsmodel for infohuse og vejledning om udveksling af personoplysninger

Her kan du læse om samarbejdsmodellen for de lokale infohuse, der arbejder for at forebygge ekstremisme. Du kan også finde Justitsministeriets vejledning om udveksling af personoplysninger som led i denne indsats.

Håndbog til kommuner

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har udarbejdet en håndbog, der giver indblik i og overblik over, hvordan den kommunale myndighedssagsbehandler kan håndtere bekymringer for ekstremisme

Kommunale handlingsplaner

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har i samarbejde med Deloitte og 10 kommuner udviklet et nationalt koncept for kommunale handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme.

Det nationale korps af mentorer og forældrecoaches

Her kan du læse om det særligt uddannede korps af mentorer og pårørende-/ forældrecoaches, korpsets arbejdsmetode og muligheden for lån af en mentor eller coach fra en anden kommune.

Ung-til-ung-dialog

Kommuner og foreninger kan få hjælp til at udvikle ung-til-ung dialogforløb for at fremme unges kritiske refleksion og medborgerskab.

Forebyggelse af ekstremisme online

Her kan du finde tilbud og værktøjer til at forebygge ekstremisme online.

Samarbejde mellem myndigheder og civilsamfund

Civilsamfundet har et stort potentiale for at bidrage til forebyggelse af ekstremisme. Her kan du finde viden og værktøjer til samarbejdet mellem myndigheder og civile aktører.

Vurderingsværktøj

Vurderingsværktøjet kan anvendes ved bekymringer for ekstremisme. Det er udviklet til myndighedernes samarbejde i infohus kommune, og det sikrer en grundig, faglig analyse og en ensartet systematik på tværs af kommuner og politikredse.

Mødet med borgere i risiko for ekstremisme

Her kan du finde en inspirationspakke med gode råd og praktiske greb, der kan understøtte et godt første møde med en borger i risiko for ekstremisme.

Forebyggelse af ekstremisme i udsatte boligområder

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har i tæt samarbejde med Rambøll og syv kommuner udviklet en model, der kan hjælpe kommuner med at systematisere det forebyggende arbejde.
Sidst opdateret 25/02 2021