Vurderingsværktøj

Vurderingsværktøjet kan anvendes ved bekymringer for ekstremisme.

Værktøjet er udviklet til myndighedernes samarbejde i infohus kommune, og det sikrer en grundig, faglig analyse og en ensartet systematik på tværs af kommuner og politikredse. Værktøjet består af fire redskaber, der guider praktikerne i infohusene igennem tre essentielle trin:

  1. Modtagelse og beskrivelse af bekymring.
  2. Analyse af personens situation. 
  3. Helhedsvurdering og anbefaling.

Du kan hente værktøjets forskellige dele herunder

Håndbog, en guide til brugen af hele værktøjet.

Hent håndbog til vurderingsværktøjet (pdf) (nyt vindue).

Redskab 1 Modtagelse og beskrivelse af bekymring. En interviewguide til infohustovholdere fra kommune og politi for at sikre, at man får stillet nogle relevante spørgsmål ved modtagelse af en bekymring.

Hent vurderingsværktøjets redskab 1 (pdf) (nyt vindue).
 
Redskab 2 Indsamling af oplysninger og information. Et redskab, der giver overblik over, hvilke myndigheder det er relevante at invitere med til et analysemøde, og hvilke informationer de kan bidrage med.

Hent vurderingsværktøjets redskab 2 (pdf) (nyt vindue).

Redskab 3 Dialogredskab til analyse af en bekymring for ekstremisme. Et tredelt redskab, der består af et analysebræt og to hæfter, der tilsammen hjælper den tværfaglige gruppe igennem en balanceret analyse af, hvad der er på spil for den person, bekymringen handler om, og hvilke ressourcer der er til stede, som man kan tænke ind i eventuelle forebyggelsestiltag.

Hent vurderingsværktøjets redskab 3 - vurdering af risiko og trussel (pdf) (nyt vindue).

Hent vurderingsværktøjets redskab 3 - vurdering af trivsel og modstandskraft (pdf) (nyt vindue).

Redskab 4 Helhedsvurdering og anbefaling. Et redskab til at opsummere de identificerede hovedproblematikker og ressourcer og en anbefaling til, hvilke dimensioner af personens liv der med fordel kan fokuseres på i en efterfølgende forebyggelse i relevant myndighed.

Hent vurderingsværktøjets redskab 4 (pdf) (nyt vindue).

Du kan desuden hente en plakat med en oversigt over vurderingsværktøjets forskellige faser samt en screeningsplade, der bruges, når man analyserer såvel risiko og trussel som trivsel og modstandskraft.

Hent plakat med oversigt over vurderingsværktøjets faser (pdf) (nyt vindue).

Hent screeningsplade til vurderingsværktøjet (pdf) (nyt vindue).

Vidensdeklarering af dimensioner og opmærksomhedspunkter.

Hent vidensdeklareringen af dimensioner og opmærksomhedspunkter her (pdf) (nyt vindue).

Sidst opdateret 26/06 2020